Sauga põhikool

Uuel aastal Sauga Põhikoolis 2021

14/05/2021 - 09:22

AVALDUSE SAATE TÄITA SIIN.

Alates 17. mai

14/05/2021 - 09:21

Esmaspäevast, 17. maist on kontaktõppel kõik õpilased.

 • Palume kõigil, kellel tunnid lõppenud ja võimalik, esimese bussiringiga 13.30 koju minna, et koolis veedetud aeg oleks lühem.
 • Tuletame meelde, et 12+ õpilastel on maski kandmine koolis kohustuslik, sellest vabastab arstitõend.

TULE VALIMA !

14/05/2021 - 09:11

TULE JA VALI ENDA LEMMIKKANDIDAAT TORI VALLA NOORTEVOLIKOKKU! 

VALIMISED TOIMUVAD SAUGA PÕHIKOOLIS 18.05 KELL 10:00 - 15:00.

VALIJAL PEAB KAASAS OLEMA ISIKUT TÕENDAV DOKUMENT(ID KAART VÕI ÕPILASPILET).

VALIJATE VAHEL LOOSITAKSE VÄLJA ERINEVAID AUHINDU. PEAAUHINNAKS ON JALGRATAS.

Ilusat emadepäeva !

09/05/2021 - 09:34

Üleriigiline laste etlusvõistlus „ELLEN NIIDUGA MIDRIMAAL“  

27/04/2021 - 00:34

Üleriigilisel laste etlusvõistlusel „ELLEN NIIDUGA MIDRIMAAL“  

saavutas III koha KAURI TOMINGAS

Palju õnne!

Tapa Vallavalitsus, Tapa Vallaraamatukogu ja Tapa Valla Kirjandusklubi kutsusid kaheksandat korda osa võtma üleriigilisest laste etlusvõistlusest „Ellen Niiduga Midrimaal“. Sündmust on korraldatud Tapal, kus Ellen Niit aastatel 1938-1943 koolis õppis ja oma esimesed luuletused kirjutas.

Meie koolist  osalesid üleriigilisel etlusvõistlusel  nooremast vanuserühmast (1.–3. klass) Kauri Tomingas 3b klassist

 ja vanemast vanuserühmast (4.–6. klass) Mirabel Chrystelle Jaakson 4b klassist.

Esitama pidid nad ühe Ellen Niidu luuletuse ja teise vabalt valitud Eesti lastekirjaniku luuletuse. Praegusest distantsõppeajast hoolimata õpetas ja juhendas õpilasi õpetaja Merike Rahtma zoomi teel, harjutati pea igapäevaselt ilmekat lugemist.

Mõlemad õpilased olid väga tublid ja kohusetundlikud. Kui luuletused selged olid, kutsuti õpilased kooli ja huvijuht tegi filmiklipid ning luuletused saadetigi konkursile. Konkursi sõel oli tihe, kuid Kauri saavutas oma vanuserühmas 3. koha. Auhinnaliste esituste kokkuvõtet saab vaadata Tapa Vallaraamatukogu kodulehelt.

Kiitus Kaurile ja Mirabel Chrystellele, nende vanematele ning õpetaja Merikesele!

 

Õppealajuhataja Heli Alumets

Tere, kevad! 2021

20/03/2021 - 02:44

"Tere, kevad!" kutsus 3.b klassi õpilasi joonistama, meisterdama ja luuletusi kirjutama, lisaks vaatlema ning tähele panema saabuva kevade märke. Pilte saab näha SIIT

 

Ootan kevadet

Liblikas, sa kirjutiib,

talve minema ta viib.

Kätte jõudnud kevadkuu,

Lehte läinud kasepuu.

Hanna – Elisabet Jürimaa

3.b klass 

 

Liblikas

On kevadel soe ilm

ja suurem vihmapilv.

On kevadel suur ootus

ja ilusa ilma ootus.

Lendab liblikas kollane,

eemalt hüppab konnake.

Ilm on soe,

päike põhku poeb.

Emilia Hrabrov

3.b klass

 

Ootus 

Kevade ootuses,

aeg lendab aeglaselt -

nagu liblikas kevadel

sooja päikese paistel.    

Gabriella Marlene Tamme                                          

3.b klass

Aitäh, kevad, et otsustasid tagasi tulla!

3.b klassijuhataja

Merike Rahtma

 

 

 

Läbi raamatute tarkuse poole 2021

14/03/2021 - 17:04

Sauga Põhikooli 1.-4. klassi õpilased on saanud 2021. aastal koolis käia ainult 13 päeva. Selle aja jooksul oleme jõudnud tutvustada oma klassikaaslastele loetud raamatuid ja teha reklaami. Õpilaste mõtteid raamatute lugemisest: 

1) Raamatud on üheks võimaluseks ennast harida ja arendada.

2) Raamatute lugemine on oma vaba aja täitmine, enesega olemise aeg.

3) Raamatute lugemine on õppimise ja uue info leidmise allikas.

4) Raamatute lugemine teeb rõõmsaks ja avardab silmaringi.

5) Raamat lahutab meelt.

6) Raamatud arendavad meie emakeeleoskust.

7) Raamatud suurendavad meie sõnavara.

On suur rõõm, kui õpilased tutvustavad ja reklaamivad oma loetud raamatuid nii suure õhinaga, et klassikaaslased suunduvad raamatukokku ja laenutavad teavikuid endale ka lugemiseks.

Merike Rahtma

3.b klassi klassijuhataja

Rohkem pilte SIIN.

Sauga Põhikooli koolivorm

09/05/2020 - 21:09

Taas saab tellida koolivormi !

 • Koolivormi ettetellimiskeskkonna kevadine tellimisperiood on 01.04-26.06 ja tellimused saadetakse kooli. 
 • Sügisene tellimisperiood on 01.09 – 20.09 ja tellimused saadetakse kooli. 

Koolivormi ettetellimiskeskkonna link: https://koolivorm.norrison.ee/1438-sauga-pohikool

Teie kooli KOOLIVORMI TOOTED! (Vajuta siia)

Koolivormi ost/müük/vahetus Facebooki grupp(Vajuta siia)

Näidiseid näeb SIIT.

Koolivormi tellimiseks on avatud E- pood aastaringselt, link siin: https://norrison.ee/et/content/23-koolivormi-e-pood

 

Miks tulla Sauga Põhikooli?

01/03/2016 - 11:28
 • Koolis õpib 2020/2021 õppeaastast alates 209 õpilast. Õpilaste arv suureneb iga aastaga. Sellegipoolest on igale lapsele võimalik õpetajal individuaalselt läheneda, sest klassid on väikesed. Kooli prioriteediks on lapse mitmekülgne areng ja kaasatus.
 • Kool on küll Sauga keskusest kaugel, kuid kooli toob ja viib õpilasi kaks koolibussi ja buss nr 40, mis võimaldab lastel mugavalt koolis käia. Bussisõidud on tasuta.
 • Kõikides õppetundides kasutatakse kaasaegseid IKT vahendeid.
 • Kõikidel meie õpetajatel on erialane kõrgharidus ning nad omavad suurt kogemust lastega töötamisel. Samuti täiendatakse end pidevalt koolitustel.
 • Süvendatud õpe toimub inglise keeles ja arvutiõpetuses. Tunnid algavad esimeses klassis.
 • Hindamissüsteem ja õpe on lapsesõbralik.
 • Koolis on tööl ka logopeed, kes võimaldab lastel saada vajadusel kõneravi.
 • Õppetöösse kaasatakse erivajadustega lapsi ning andekaid õpilasi toetatakse.
 • Lastel on võimalik osa võtta pikapäevarühma tööst, kus on võimalik nii õppida kui ka tegelda huvitegevusega.
 • Õpilased on saavutanud erinevatel olümpiaadidel ja võistlustel auhinnalisi kohti. Lõpueksamite tulemused on kõrged.
 • Koolis toimub palju erinevaid üritusi, mis koolielu rikastavad.
 • Koolis tegutsevad erinevad huviringid ning ringitunnid on tasuta.
 • Õppereisidel käimine on kooli õppetöös väga tähtsal kohal ja on kooli poolt toetatud.
 • Kool on seotud mitmete erinevate projektidega ning õpilased saavad osaleda projektitöös.

Avalduse kooli vastuvõtmiseks saab täita SIIN.

Hea haridus Sauga Põhikoolist!