Sauga põhikool

Uuel õppeaastal avatakse kaks esimest klassi

07/06/2017 - 12:55

2017/2018 õppeaastal on esimesse klassi oodatud järgmised õpilased:

 1. REMO ALU
 2. STEVEN ANDERSON
 3. GRETE-LIIS HIIS
 4. MIRABEL CHRYSTELLE JAAKSON
 5. KRETELIIS KAJAMÄE
 6. KRISTELLA KAJAMÄE
 7. KEITH KALJULA
 8. ARON KIVILO
 9. MARTIN KLAMMER
 10. KRISTOFER KOLGA
 11. KASPER THOR KUNINGAS
 12. REIKO LILLETAI
 13. KATI-RIIN LINDLA
 14. MARII MÄNDLA
 15. MILANA POST
 16. KENN PEDAJA
 17. SANDRA PINELIS
 18. JUSSI-HENRI RAADIK
 19. RANER REIMANN
 20. LENNA SENJAVIN
 21. MATTIAS STOLTS
 22. ADRIAN SUTT
 23. MARIN TIITS
 24. MARII-ANETT PINT
 25. PAUL ROBERT REINUMÄE
 26. JANIS TÕNISSON

1.A klassijuhataja HIIE UDE ja 1.B klassijuhataja MERLIN KAJALAINEN.

Kui õpilaste arv suve jooksul peaks vähenema ja 1. klassi tuleb vähem kui 26 õpilast, siis paralleelklassi ei avata.

Teade parkimiskorra muutuse kohta

09/05/2017 - 08:56
 • Seoses kooli fassaadi remonditööga on parkimine võimalik kiviaida ehk söökla heki poolses ääres. 
 • Lapsevanemad, kes õpilased autoga kooli toovad, saavad lapse maha panna bussipeatuses. 

 

Vabandame võimalike ebamugavuste pärast. 

Miks tulla Sauga Põhikooli?

01/03/2016 - 11:28
 • Koolis õpib hetkel 157 õpilast ja õpilaste arv suureneb iga aastaga. Sellegipoolest on igale lapsele võimalik õpetajal individuaalselt läheneda, sest klassid on väikesed. Kooli prioriteediks on lapse mitmekülgne areng ja kaasatus.
 • Kool on küll Sauga keskusest kaugel, kuid kooli toob ja viib õpilasi kaks koolibussi ja buss nr 57, mis võimaldab lastel mugavalt koolis käia. Bussisõidud on tasuta.
 • Kõikides klassides kasutatakse kaasaegseid IKT vahendeid.
 • Koolis on käsil videote tegemine erinevatest tunnimaterjalidest, et õpilastel oleks haiguse tõttu koju jäämise korral võimalik tundi järelevaadata ja õppida.
 • Kõikidel meie õpetajatel on erialane kõrgharidus ning nad omavad suurt kogemust lastega töötamisel. Samuti täiendatakse end pidevalt koolitustel.
 • Süvendatud õpe toimub inglise keeles ja arvutiõpetuses. Tunnid algavad esimeses klassis.
 • Hindamissüsteem ja õpe on lapsesõbralik ega tekita koolistressi.
 • Koolis on tööl ka logopeed, kes võimaldab lastel saada vajadusel kõneravi.
 • Õppetöösse kaasatakse erivajadustega lapsi ning andekaid õpilasi toetatakse.
 • Lastel (1.- 4. klassini) on võimalik osa võtta pikapäevarühma tööst, kus pikapäevarühma õpetaja juhendamisel tehakse koduseid ülesandeid.
 • Õpilased on saavutanud erinevatel olümpiaadidel ja võistlustel auhinnalisi kohti. Lõpueksamite tulemused on kõrged.
 • Koolis toimub palju erinevaid üritusi, mis koolielu rikastavad.
 • Kõik huviringid on õpilastele tasuta. Koolis on näiteks tantsuring, mudilaskoor, kunstiring, pilliõpe (klaver) jne. Ringitunnid on tasuta.
 • Ekskursioonid on kooli poolt toetatud ja õppereisidel käimine on kooli õppetöös väga tähtsal kohal.
 • Kool on seotud mitmete erinevate projektidega ning õpilased saavad osaleda projektitöös.

 

Avalduse kooli vastuvõtmiseks saab täita SIIN.

Hea haridus Sauga Põhikoolist!

Sauga Põhikool Facebookis

12/08/2015 - 14:36

TÄHELEPANU!

Sauga Põhikoolil on ka Facebook!