Sauga põhikool

Tulevased 1. klassi õpilased

27/05/2016 - 12:51

2016/2017 õppeaastal on esimesse klassi oodatud järgmised õpilased:

1. LIIS TALVING

2. KERMO NÕMM

3. ANETTE TOMINGAS

4. JARMAN IVASK

5. LISANDRA KIIL

6. LORETTA KIIL

7. EMILY RANDLO

8. EMMA RANDLO

9. LAURA TOHV

10. LIISA JOANNA KIVISELG

11. KAROLIN ORM

12. MARIBEL MARII MENŠIKOV

13. LENELI VESKIS

14. MARIANNE KÄHKÖNEN

15. HELENA TOUART

16. REELIKA ROHTLA

17. ANNA PAJU

18. STIG AIRON JAAKSON

19. ALEXANDRA ORAV

20. TONY TEIN

21. SANDER AAK

 

Klassijuhataja: Silja Heinsalu

Klassi täituvuse korral avame paralleelklassi. 

IV veerandi lõpuaktus

27/05/2016 - 12:50

ManusSuurus
03. juuni hommikune bussigraafik.pdf132.1 KB

Miks tulla Sauga Põhikooli?

01/03/2016 - 11:28
 • Koolis õpib hetkel 147 õpilast ja õpilaste arv suureneb iga aastaga. Sellegipoolest on igale lapsele võimalik õpetajal individuaalselt läheneda, sest klassid on väikesed. Kooli prioriteediks on lapse mitmekülgne areng ja kaasatus.
 • Kool on küll Sauga keskusest kaugel, kuid kooli toob ja viib õpilasi koolibuss ja buss nr 57, mis võimaldab lastel mugavalt koolis käia. Bussisõidud on tasuta.
 • Kõikides klassides kasutatakse kaasaegseid IKT vahendeid.
 • Koolis on käsil videote tegemine erinevatest tunnimaterjalidest, et õpilastel oleks haiguse tõttu koju jäämise korral võimalik tundi järelevaadata ja õppida.
 • Kõikidel meie õpetajatel on erialane kõrgharidus ning nad omavad suurt kogemust lastega töötamisel. Samuti täiendatakse end pidevalt koolitustel.
 • Süvendatud õpe toimub inglise keeles ja arvutiõpetuses. Tunnid algavad esimeses klassis.
 • Hindamissüsteem ja õpe on lapsesõbralik ega tekita koolistressi.
 • Koolis on tööl ka logopeed, kes võimaldab lastel saada vajadusel kõneravi.
 • Õppetöösse kaasatakse erivajadustega lapsi ning andekaid õpilasi toetatakse.
 • Lastel (1.- 4. klassini) on võimalik osa võtta pikapäevarühma tööst, kus pikapäevarühma õpetaja juhendamisel tehakse koduseid ülesandeid.
 • Õpilased on saavutanud erinevatel olümpiaadidel ja võistlustel auhinnalisi kohti. Lõpueksamite tulemused on kõrged.
 • Koolis toimub palju erinevaid üritusi, mis koolielu rikastavad.
 • Kõik huviringid on õpilastele tasuta. Koolis on näiteks tantsuring, näitering, meediaring, poistekoor, pilliõpe (klaver) jne. Ringitunnid on tasuta.
 • Ekskursioonid on kooli poolt toetatud ja õppereisidel käimine on kooli õppetöös väga tähtsal kohal.
 • Kool on seotud mitmete erinevate projektidega ning õpilased saavad osaleda projektitöös.

 

Avalduse kooli vastuvõtmiseks saab täita SIIN.

Hea haridus Sauga Põhikoolist!

Õpilastranspordi hommikune ja õhtune ring

13/08/2015 - 10:19

Lisatud failid.

ManusSuurus
2015-2016 Koolibussi hommikune ring.pdf1.35 MB
2015-2016 Koolibussi õhtune ring.pdf1.35 MB

Sauga Põhikool Facebookis

12/08/2015 - 14:36

TÄHELEPANU!

Sauga Põhikoolil on ka Facebook!