Sauga põhikool

Õppekäik Rae järve äärde 2020

21/11/2020 - 14:30

Põhikooli esimese astme õpilased käisid KIK projekti raames õppekäigul Rae järve ääres. Jalutati maalilise looduskeskkonnaga matkarajal, mängiti vahvaid mänge ja kuulati giidi. Mõnusaks harjutuseks kujunes helirohke looduse vaikne kuulamine. Lapsed nägid loomade tegevusjälgi, tutvuti erinevate metsaasukate harjumuste ja nende jälgedega. Palju pühenduti ka taimede uurimisele. Metsas peeti väike piknik. Pärast pikniku pidamist veenduti, et loodusesse prahti maha ei jäetud. Õpilased said osa veidi teistsugusest loodusõpetuse tunnist, kus sai loodust oma kõikide meeltega tundma õppida.

Magdalena Donerstak
1.a klassi klassijuhataja

Rohkem pilte SIIN.

Külas noortenõustaja

18/11/2020 - 20:59

Täna 18.11 külastas Sauga Põhikooli 3.a, 3.b ,7.-9. klasse Noortenõustamiskeskuses töötav Tenel Koppel. Peamisteks jututeemadeks olid murdeiga, suhted ja seksuaalne tervis. Suuremad õpilased said teada erinevatest haigustest, millised on erinevad rasestumisvastased vahendid ning said ka enda küsimusi esitada. Väiksemad lapsed said teada, mida tähendab murdeiga, kuidas keha areneb ning mida teevad meie kehaga hormoonid.

Loengud olid väga huvitavad ning sisaldasid vajalikku informatsiooni.

 

Lahkuse päev Koplihobu tallis 2020

13/11/2020 - 22:41

13. novembril tähistatakse maailmas lahkuse päeva(kindness day). Häid tegusid on uskumatult lihtne teha, head ei mõõdeta rahas, isegi võõra inimese lahke naeratus on juba võimeline imesid tegema. 4. klassi õpilased teevad head mitte ainult sel päeval, vaid teevad seda iga päev: nad aitavad oma pere, hoolitsevad oma lemmikloomade eest, kastavad taimi, teevad lindude söögimaju ja palju muud. 

Täna külastasime hobuseid Koplihobu Tallis. Sealsed imeilusad loomad vajavad loomulikult ka palju hoolt ning nende eest me täna hoolitsemas käisimegi. Aitasime pererahval tallid ära puhastada, tõime heina sisse, sorteerisime loomadele toitu, puhastasime hobustega jalutamise koha ning pesime ja söötsime neid. Õpilased said loomadega suhtlemisest suurt rõõmu, hindasid kõrgelt töötajate rasket tööd ja sooviksid ka edaspidi tagasi minna, et neid abistada. Suurt rõõmu tegid talliomaniku Anne Savina tänusõnad ja õpilaste soov ikka ja jälle tagasi minna. Hea tegemiseks ei pea keegi ootama kindlat päeva, tehke seda iga päev, nagu meie.

Karolina Toomsalu
4. klassi klassijuhataja

Rohkem pilte SIIN.

Kohtumine metsloomaga 2020

09/11/2020 - 21:15

2020 aasta Keskkonnaameti üks teavituse peateema on „Kohtumine metsloomaga“. Ühiskonnas toimub pidev linnastumine ja kaugenemine loodusest, mistõttu on vaja meelde tuletada looduse üldise toimimise seaduspärasusi. Meie, inimesed, jagame Eestimaa pinnal ühist eluruumi teiste elusolenditega, sh metsloomadega. Me peame teadma rohkem metsloomade elust, et oskaksime paremini nende vajadustega arvestada.  

Novembrikuu esimesel nädalal  külastas Sauga Põhikooli keskkonnahariduse spetsialist Kalle Kõllamaa, kes meile sellest kõigest täpsemalt rääkis.

Loengutel osalesid 1. – 4. klassi õpilased väikestes gruppides, kus nad said teada, kuidas käituda, kui sattuda metsloomaga kokku metsarajal või kuidas tunda ära sekkumist vajavad olukorrad, kus metsloom (sh. linnud) on hädas ja vajab abi, miks satuvad loomad hätta,  kas ja kuidas saab inimene neile abi osutada ning kuhu pöörduda abi saamiseks.

Saime ka teada, kuidas käituda metsloomaga kohtumisel, näiteks karuga:

1.     Ära mingil juhul jälita looma, lähene karupoegadele või püüa loomaga kontakti otsida. Karupojad, nagu kõik loomapojad, tunduvad armsad ja abitud, kuid läheduses on tavaliselt ka nende ema.

2.     Kõnele valjult ja rahulikult kuid ära karju.

3.     Väldi otsest ja ainitist silmsidet, kuid jälgi looma liikumist ja tegevust.

4.     Väldi igasuguseid agressiivsuse märke, järske liigutusi, jää rahulikuks. Kui sul on relv, siis ära lähenevat karu tulista. Haavatud karu on sulle märksa ohtlikum, kui terve loom.

Kalle Kõllamaa jagas ka näpunäiteid, millised on need olukorrad, kus peaksime sekkuma: kui metsloom on abitus seisundis, kui ta ei suuda oma tavapärast elu ise edasi korraldada, kui ta on vigastatud, kui ta on sattunud asulasse või kuskile lõksu.

Suurt elevust tekitas loengu lõpus veel see, kui lastel oli võimalik uurida, katsuda ja ära tunda meie metsades elavate metsloomade nahku (rebase, hundi, ilvese, kopra, nirgi, saarma, jänese, kähriku jne.) 

„Kohtumine metsloomaga“ andis meile võimaluse esitada palju küsimusi ja saada põnevaid vastuseid, märgata seoseid, arendada arutlemisoskust jpm.

Oleme hoolivad ja teadlikud loodusesõbrad!

Õpetajad Maile Lilletai ja Merike Rahtma

Rohkem pilte SIIN.

Rahvusvaheline II olümpiaad vene keel teise keelena

07/11/2020 - 19:49

Meie kooli tubli vilistlane Ilana Simane osales eelmisel õppeaastal rahvusvahelisel olümpiaadil vene keel teise keelena. Olümpiaad toimus 25.oktoobrist 2019.a - 25.märtsini 2020.a, kus osales 3199 inimest 98 riigist. Korraldajaks oli Sankt-Peterburi Riigiülikool. Olümpiaad koosnes kahest voorust, kus kontrolliti järgnevaid osaoskusi: loetu mõistmine, kirjutamine, grammatika, sõnavara ja lauseõpetus. 

Pandeemia tõttu lükati teise näost-näkku etapi läbimine erinevates riikides edasi ja tulemused avalikustati alles nüüd.

 

Finaalis sai Ilana 1. koha. See on suurepärane tulemus. 

 

Palju õnne Ilana !

 

Karolina Toomsalu

vene keele õpetaja

Matemaatika õppelaager

06/11/2020 - 00:08

19.-20. oktoobril toimus Kilingi-Nõmme gümnaasiumis Pärnumaa matemaatikute õppelaager, kus osalesid meie kooli õpilased Asso Meri (8. klass) ja Marilin Aak (9. klass). Esimesel päeval oli laagri avamine ja Kilingi-Nõmme gümnaasiumiga tutvumine. Peale lõunasööki jagati kõik kahte gruppi ning toimusid koolitused. Teemadeks olid “Kuldlõige ja Magnetite valmistamine.” Hiljem toimusid tegevused õues, kus mängiti maastikumängu. Peale õhtusööki toimusid rühmatööd, kus tuli valmistada ajalehtedest ja teibist majake, kuhu iga rühma liikmed pidid ära mahtuma. Päeva lõpetas tore seltskondlik õhtu.

Teist päeva alustati hommikusöögiga ja seejärel toimusid viimased koolitused. Laagrilised jagati kahte rühma, üks alustas droonide programmerimisega, mis lõpuks lennutati läbi erinevatel kõrgustel rõngaste. Teine rühm tegutses samal ajal õues, kus harjutati vibulaskmist. Seal tuli tagada kas märklauda või kitse. Laagri lõpetas õpetajate ja õpilaste autasustamine.

Do It Yourself – Flying kites | Tee seda ise – tuulelohede lennutamine 

17/10/2020 - 17:34

Kuuendatel klassidel oli inglise keele tunnis teema ,,Do It Yourself.’’ Juttu tehti tegevustest, millega saab kodus ise midagi luua. Räägiti õmblemisest, kudumisest, puutööst ja meisterdamisest. Õpikus kirjeldati detailselt, kuidas meisterdada tuulelohet. Nii valmisidki kodutööna vahvad tuulelohed, mille lennuvõimekus kooli õuealal proovile pandi. Kaasa võis võtta ka poest soetatud lennumasina. Tundus, et ülesanne oli nii vahva, et tegelikult olid pea kõigil kaasas oma meisterdused. Lohedele olid isegi nimed pandud. Ilm oli ilus ja kohati puhus tuulgi. See aeg, kui tuult polnud, aitasid hädast välja kiired jalad. Kondiaur pani samuti lohe lendama. 

Kui alguses lohe meisterdamine ja lennutamine väga suurt elevust ei tekitanud, siis pärast tunnistati, et tegevus oli tore meelelahutus. Ingliskeelse meisterdamise juhendi järgi valmisid väga omanäolised tuulelohed, mida saavad õpilased edaspidigi lennutamas käia. 

Magdalena Donerstak

inglise keele õpetaja

Rohkem pilte SIIN.

"LEIBA EI ASENDA" 2020

14/10/2020 - 11:00

5. kuni 11. oktoobrini toimus Eesti Leivaliidu iga-aastane rukkileivakampaania „Leivanädal 2020“, mis tõstis tähelepanu keskpunkti aastasadu eestlase toidulauda ehtinud rukkijahust leiva. Järjekorras juba 22. 

 

Leivanädala tunnuslauseks on “LEIBA EI ASENDA”.

 

9. oktoobril tähistas ka 3. klass aktiivselt leivanädala lõppu. Vaatasime õppefilmi, kus saime teada, kui suur töö tuleb teha enne, kui leib meie lauale jõuab. Arutlesime, kuidas erinevad vana-aja leivaküpsetamise traditsioonid tänapäevasest. Lugesime katkendeid leiva teemalistest raamatutest, tutvusime erinevate vanasõnade ja mõistatustega leivast, täitsime toredaid töölehti, tegime viktoriini, püüdsime maitsmise abil ära tunda erinevaid leivasorte. Päeva lõpus joonistasime pilte ja kaunistasime nendega stendi ning viimaks valisime ka oma lemmiku leiva.

Oli väga tegevusterohke ja põnev päev!

 

Maile Lilletai ja Meike Rahtma

3.a ja 3.b klassijuhatajad

Rohkem pilte SIIN.

Sauga Põhikooli koolivorm

09/05/2020 - 21:09

Miks tulla Sauga Põhikooli?

01/03/2016 - 11:28
 • Koolis õpib 2020/2021 õppeaastast alates 209 õpilast. Õpilaste arv suureneb iga aastaga. Sellegipoolest on igale lapsele võimalik õpetajal individuaalselt läheneda, sest klassid on väikesed. Kooli prioriteediks on lapse mitmekülgne areng ja kaasatus.
 • Kool on küll Sauga keskusest kaugel, kuid kooli toob ja viib õpilasi kaks koolibussi ja buss nr 40, mis võimaldab lastel mugavalt koolis käia. Bussisõidud on tasuta.
 • Kõikides õppetundides kasutatakse kaasaegseid IKT vahendeid.
 • Kõikidel meie õpetajatel on erialane kõrgharidus ning nad omavad suurt kogemust lastega töötamisel. Samuti täiendatakse end pidevalt koolitustel.
 • Süvendatud õpe toimub inglise keeles ja arvutiõpetuses. Tunnid algavad esimeses klassis.
 • Hindamissüsteem ja õpe on lapsesõbralik.
 • Koolis on tööl ka logopeed, kes võimaldab lastel saada vajadusel kõneravi.
 • Õppetöösse kaasatakse erivajadustega lapsi ning andekaid õpilasi toetatakse.
 • Lastel on võimalik osa võtta pikapäevarühma tööst, kus on võimalik nii õppida kui ka tegelda huvitegevusega.
 • Õpilased on saavutanud erinevatel olümpiaadidel ja võistlustel auhinnalisi kohti. Lõpueksamite tulemused on kõrged.
 • Koolis toimub palju erinevaid üritusi, mis koolielu rikastavad.
 • Koolis tegutsevad erinevad huviringid ning ringitunnid on tasuta.
 • Õppereisidel käimine on kooli õppetöös väga tähtsal kohal ja on kooli poolt toetatud.
 • Kool on seotud mitmete erinevate projektidega ning õpilased saavad osaleda projektitöös.

Avalduse kooli vastuvõtmiseks saab täita SIIN.

Hea haridus Sauga Põhikoolist!