Õppetöö

Eksamid 2021/2022


Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1. eesti keel (kirjalik) – 2. juuni 2023. a;
2. matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023. a;
3. valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2023. a;

Riigi Teataja määrus

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1. eesti keel (kirjalik) – 2. juuni 2023. a;
2. matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023. a;
3. valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2023. a;

Riigi Teataja määrus