Meie koolist

Dokumendid


Avaldused

Sauga Põhikooli õppekava

Sauga Põhikooli järele vastamise korraldamine

Ainekavad 

Sauga Põhikooli distantsõppe kord

Sauga Põhikooli kodukord

Sauga Põhikooli isikuandmete töötlemise tingimused

Sauga Põhikooli töökorralduse reeglid

Sauga Põhikooli arengukava 2018-2020

Sauga Põhikooli arengukava 2021-2025

Sauga Põhikooli põhimäärus

Õpilasesinduse põhimäärus

Õpilastööde vormistamise juhend

Kirjalike tööde vormistamise kiirjuhend

Sauga Põhikooli sisehindamise läbiviimise kord

Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord

Sauga Põhikooli õpilaste vastuvõtmise kord

Sauga Põhikooli õppenõukogu tegutsemise kord

Sauga Põhikooli sümboolika statuut

Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord

Sauga Põhikooli palgakorralduse põhimõtted

Sauga Põhikooli töötajate tunnustamise kord

Sauga Põhikooli õpilaste tunnustamise tingimused ja kord

Tori valla üldhariduskoolide ja huvikooli pedagoogide ning koolijuhtide töötasutstamise alused

Elukohajärgse munisipaalkooli määramise tingimused ja kord

HEV õpilaste klassides korraldamise alused ja kord

Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe korraldamine Sauga Põhikoolis

Kooli ja lasteasutuse pidaja pädevuse delegeerimine

Kooli hoolekogu moodustamise alused ja töökord

Õpetaja vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Arvutiklassi kodukord

Raamatukogu kodukord

Võimla kodukord

Õpilase koolitranspordiks isikliku sõiduauto kasutamise kulude hüvitamise tingimused ja kord

 

Avaldused

Sauga Põhikooli õppekava

Sauga Põhikooli järele vastamise korraldamine

Ainekavad 

Sauga Põhikooli distantsõppe kord

Sauga Põhikooli kodukord

Sauga Põhikooli isikuandmete töötlemise tingimused

Sauga Põhikooli töökorralduse reeglid

Sauga Põhikooli arengukava 2018-2020

Sauga Põhikooli arengukava 2021-2025

Sauga Põhikooli põhimäärus

Õpilasesinduse põhimäärus

Õpilastööde vormistamise juhend

Kirjalike tööde vormistamise kiirjuhend

Sauga Põhikooli sisehindamise läbiviimise kord

Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord

Sauga Põhikooli õpilaste vastuvõtmise kord

Sauga Põhikooli õppenõukogu tegutsemise kord

Sauga Põhikooli sümboolika statuut

Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord

Sauga Põhikooli palgakorralduse põhimõtted

Sauga Põhikooli töötajate tunnustamise kord

Sauga Põhikooli õpilaste tunnustamise tingimused ja kord

Tori valla üldhariduskoolide ja huvikooli pedagoogide ning koolijuhtide töötasutstamise alused

Elukohajärgse munisipaalkooli määramise tingimused ja kord

HEV õpilaste klassides korraldamise alused ja kord

Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe korraldamine Sauga Põhikoolis

Kooli ja lasteasutuse pidaja pädevuse delegeerimine

Kooli hoolekogu moodustamise alused ja töökord

Õpetaja vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Arvutiklassi kodukord

Raamatukogu kodukord

Võimla kodukord

Õpilase koolitranspordiks isikliku sõiduauto kasutamise kulude hüvitamise tingimused ja kord