Huviringid

RINGIDE PLAAN 2019/2020

Huviringides osalemine on TASUTA seega kasutage võimalust!

Huviringidesse registreerumine huvijuhi kaudu. Kirjutage merilink@saugakool.ee

Registreerimisel palume järgmisi andmeid: huviring, lapse ees- ja perekonnanimi, vanus, lapse telefoninumber, lapsevanema ees- ja perekonnanimi, telefoninumber.

MIS

KUS

MILLAL

RINGIJUHT

TUNNID

 Pilliõppering

Sauga Põhikooli muusikaklass

 

T. Männik

2 tundi nädalas

 Lauluring

Sauga Põhikooli muusikaklass

 

T. Männik

2 tundi nädalas

 Mudilaskoor

Sauga Põhikooli muusikaklass

T 6. tund

(13.20-14.05)

T. Männik

1 tund nädalas

 Meediaring

Sauga Põhikooli arvutiklass

N 7. tund

(14.05-14.50)

M. Kauniste

1 tund nädalas

 Mudelism

(inglise keelne)

 

E 6.-7. tund

(13.20-14.50)

 

2 tundi nädalas

 Matemaatikaring ja   nuputaring

 Sauga Põhikooli matemaatikaklass

K 7. tund 

(14.05-14.50)

T 7. tund

(14.05-15.50)

 T. Pärn

 

M. Rebane

2 tundi nädalas

Kokandus

 

 

Õ. Kukk

2 tundi nädalas