Huviringid

RINGIDE PLAAN 2020/2021

Huviringides osalemine on TASUTA seega kasutage võimalust!

Huviringidesse registreerumine huvijuhi kaudu. Kirjutage merilink@saugakool.ee

Registreerimisel palume järgmisi andmeid: huviring, lapse ees- ja perekonnanimi, vanus, lapse telefoninumber, lapsevanema ees- ja perekonnanimi, telefoninumber.

MIS

KUS

MILLAL

RINGIJUHT

TUNNID

 Pilliõppering

Sauga Põhikooli muusikaklass

 Individuaalsed tunnid

T. Männik

2 tundi nädalas

 Lauluring

Sauga Põhikooli muusikaklass

 Individuaalsed tunnid

T. Männik

2 tundi nädalas

 Mudilaskoor

Sauga Põhikooli muusikaklass

 Esmaspäev 6. tund

T. Männik

1 tund nädalas

 Meediaring

Sauga Põhikooli arvutiklass

 Teisipäev ja
 kolmapäev 7. tund

M. Kauniste

2 tund nädalas

 Nuputaring

 Sauga Põhikooli
 matemaatikaklass
 Neljapäeval
 6.-7.tund
 M. Rebane  2 tundi nädalas

 Mudelism

 Sauga Põhikooli
 tööõpetuse klass
 Esmaspäeviti ja
 teisipäeviti 6.-7.tund
 D. Foreman  4 tundi nädalas