Huviringid

RINGIDE PLAAN 2019/2020

Huviringides osalemine on TASUTA seega kasutage võimalust!

Huviringidesse registreerumine huvijuhi kaudu. Kirjutage merilink@saugakool.ee

Registreerimisel palume järgmisi andmeid: huviring, lapse ees- ja perekonnanimi, vanus, lapse telefoninumber, lapsevanema ees- ja perekonnanimi, telefoninumber.

MIS

KUS

MILLAL

RINGIJUHT

TUNNID

 Pilliõppering

Sauga Põhikooli muusikaklass

 

T. Männik

2 tundi nädalas

 Lauluring

Sauga Põhikooli muusikaklass

 

T. Männik

2 tundi nädalas

 Mudilaskoor

Sauga Põhikooli muusikaklass

T 6. tund

(13.20-14.05)

T. Männik

1 tund nädalas

 Meediaring

Sauga Põhikooli arvutiklass

E 7. tund

(14.05-14.50)

M. Kauniste

1 tund nädalas

 Mudelism

(inglise keelne)

Sauga Põhikooli tööõpetuse klass

T 6.-7. tund

(13.20-14.50)

D. Foreman

2 tundi nädalas

 Matemaatikaring ja   nuputaring

 Sauga Põhikooli  matemaatikaklass 

K 7. tund 

(14.05-14.50)

 M. Rebane

1 tundi nädalas

Kokandus

 Kiviait

R 5.-6. tund
(12.25 - 14.00)

Õ. Kukk

2 tundi nädalas

Robootika Sauga Põhikooli tööõpetuse klass K 7.tund (14.05 - 14.50) J. Kormik 1 tund nädalas