Huviringid

RINGIDE PLAAN 2020/2021

Huviringides osalemine on TASUTA seega kasutage võimalust!

Huviringidesse registreerumine huvijuhi kaudu. Kirjutage merilink@saugakool.ee

Registreerimisel palume järgmisi andmeid: huviring, lapse ees- ja perekonnanimi, vanus, lapse telefoninumber, lapsevanema ees- ja perekonnanimi, telefoninumber.

MIS

KUS

MILLAL

RINGIJUHT

TUNNID

 Pilliõppering

Sauga Põhikooli muusikaklass

 

T. Männik

2 tundi nädalas

 Lauluring

Sauga Põhikooli muusikaklass

 

T. Männik

2 tundi nädalas

 Mudilaskoor

Sauga Põhikooli muusikaklass

 

T. Männik

1 tund nädalas

 Meediaring

Sauga Põhikooli arvutiklass

 

M. Kauniste

1 tund nädalas