Hoolekogu

Hoolekogu liikmed 2018/2019 õppeaastal

Karmen Jürgens - vanemate esindaja

Liina Vainikk - vanemate esindaja

Bristo Viotti - vanemate esindaja

Argo Auväärt - kooli toetavate organisatsioonide esindaja

Kevin Reimann - õpilaste esindaja

Tiina Tali - vilistlaste esindaja

Magdalena Donerstak - õpetajate esindaja

Kandela Õun - Tori valla esindaja