Meie koolist

Hoolekogu


Hoolekogu liikmed 2021/2022 õppeaastal

Magdalena Donerstak - õppenõukogu esindaja; 
Liina Vainikk - lapsevanemate esindaja; 
Bristo Viotti - lapsevanemate esindaja; 
Margit Lott - lapsevanemate esindaja; 
Argo Auväärt - kooli toetavate organisatsioonide esindaja; 
Eliise Ellik - õpilaste esindaja; 
Karmen Jürgens - vilistlaste esindaja; 
Kandela Õun – valla esindaja.

Hoolekogu liikmed 2021/2022 õppeaastal

Magdalena Donerstak - õppenõukogu esindaja; 
Liina Vainikk - lapsevanemate esindaja; 
Bristo Viotti - lapsevanemate esindaja; 
Margit Lott - lapsevanemate esindaja; 
Argo Auväärt - kooli toetavate organisatsioonide esindaja; 
Eliise Ellik - õpilaste esindaja; 
Karmen Jürgens - vilistlaste esindaja; 
Kandela Õun – valla esindaja.