Uudised

Sauga Põhikooli õpilased osalesid Tori valla tublide õpilaste päeval 04. juuni Margit Lott


3. juunil toimus Sindi Seltsimajas Tori valla tublide õpilaste päev ja vallavanema vastuvõtt. Sündmus tõi esile Sauga Põhikooli õpilaste ja õpetajate silmapaistva panuse haridusse ja kogukonda. Üritusel osalenud õpilased näitasid oma pühendumust ja töökust, olles suurepäraseks eeskujuks kogu kooliperele ja valla elanikele.

Vallavanem tunnustas õpilasi nende silmapaistvate saavutuste eest nii õppetöös kui ka spordis. Meie noored tõestasid veelkord, et sihikindel töö ja pühendumus viivad tulemuseni. Nende innukus ja tahe tegutseda väärivad suurt kiitust.

Samuti ei saa alahinnata õpetajate rolli, kes igapäevaselt panustavad õpilaste arengusse ja haridusteekonda. Nende toetus, juhendamine ja kannatlikkus annavad noortele vajalikud oskused ja teadmised eluks ning aitavad neil saavutada suurepäraseid tulemusi. Õpetajad on need, kes inspireerivad ja motiveerivad, olles iga õpilase edu taga.

Kogu Sauga Põhikooli kogukond võib olla uhke nende tublide noorte üle, kes oma positiivse ja aktiivse osalusega esindasid kooli ja valda väärikalt. Sellised sündmused ja tunnustused on olulised, sest need motiveerivad ja innustavad jätkama sama tublilt ning püüdlema veelgi kõrgemate eesmärkide poole.

3. juunil toimus Sindi Seltsimajas Tori valla tublide õpilaste päev ja vallavanema vastuvõtt. Sündmus tõi esile Sauga Põhikooli õpilaste ja õpetajate silmapaistva panuse haridusse ja kogukonda. Üritusel osalenud õpilased näitasid oma pühendumust ja töökust, olles suurepäraseks eeskujuks kogu kooliperele ja valla elanikele.

Vallavanem tunnustas õpilasi nende silmapaistvate saavutuste eest nii õppetöös kui ka spordis. Meie noored tõestasid veelkord, et sihikindel töö ja pühendumus viivad tulemuseni. Nende innukus ja tahe tegutseda väärivad suurt kiitust.

Samuti ei saa alahinnata õpetajate rolli, kes igapäevaselt panustavad õpilaste arengusse ja haridusteekonda. Nende toetus, juhendamine ja kannatlikkus annavad noortele vajalikud oskused ja teadmised eluks ning aitavad neil saavutada suurepäraseid tulemusi. Õpetajad on need, kes inspireerivad ja motiveerivad, olles iga õpilase edu taga.

Kogu Sauga Põhikooli kogukond võib olla uhke nende tublide noorte üle, kes oma positiivse ja aktiivse osalusega esindasid kooli ja valda väärikalt. Sellised sündmused ja tunnustused on olulised, sest need motiveerivad ja innustavad jätkama sama tublilt ning püüdlema veelgi kõrgemate eesmärkide poole.