Uudised

TTÜ Särghaua õppekeskuse külastus 31. mai Sauga Põhikool


Sel 2022/23 õppeaastal osalesid 4.-9. klassi õpilased TTÜ Särghaua õppekeskuses õppekaval “Muld ja pinnakate” ning “Kivimid ja Mineraalid”.

Õppekeskus on varustatud kaasaegsete õppe- ja uurimisvõimalustega, sealhulgas stereomikroskoobid, erinevad keskkonnaandurid, digitaalne ilmajaam, teleskoop, metallidetektorid.

Õppekava “Muld ja pinnakate” annab võimaluse läbi praktiliste tegevuste uurida mulda kui olulist elupaika ning saada teadmisi mulla tekke ja koostise kohta.

Maris Rattas, õppekeskuse juht (PhD geoloogia alal) selgitas, kuidas kirjeldada mullaprofiili, mõõta erinevate mullahorisontide ökoloogilisi parameetreid (niiskus, temperatuur, happesus) ja võtta proove.

Praktiline osa oli väga huvitav ja põnev, õpilased töötasid tulemuslikult rühmades.

Programmi teises osas uurisid õpilased mikroskoobi all mulla koostist ja võrdlesid seda pinnakatte kui pinnase lähtekivimi erinevate ladestiste koostisega.

Õppekava “Kivimid ja Mineraalid” annab võimaluse läbi praktiliste tegevuste uurida kivimeid.

Õppeprogrammi käigus tutvutati erinevate vaatluste ja praktiliste tegevuste kaudu mineraalide ja kivimitega seotud põhitõdede ja uurimismeetoditega. Kuidas ja milliste geoloogiliste protsesside käigus kivimid ja mineraalid tekivad.

Meie kooli õpilastel oli võimalus harjutada oma kivi töötamist ja valmistamist ka Eestis ainulaadses kivitöökojas, mis on varustatud teemantsaagide, lihvimis- ja poleerimisseadmete ning kivide ettevalmistamise tööriistadega. Seda juhtis kiviõpikoja spetsialist Toomas Toom.

 

 

Sel 2022/23 õppeaastal osalesid 4.-9. klassi õpilased TTÜ Särghaua õppekeskuses õppekaval “Muld ja pinnakate” ning “Kivimid ja Mineraalid”.

Õppekeskus on varustatud kaasaegsete õppe- ja uurimisvõimalustega, sealhulgas stereomikroskoobid, erinevad keskkonnaandurid, digitaalne ilmajaam, teleskoop, metallidetektorid.

Õppekava “Muld ja pinnakate” annab võimaluse läbi praktiliste tegevuste uurida mulda kui olulist elupaika ning saada teadmisi mulla tekke ja koostise kohta.

Maris Rattas, õppekeskuse juht (PhD geoloogia alal) selgitas, kuidas kirjeldada mullaprofiili, mõõta erinevate mullahorisontide ökoloogilisi parameetreid (niiskus, temperatuur, happesus) ja võtta proove.

Praktiline osa oli väga huvitav ja põnev, õpilased töötasid tulemuslikult rühmades.

Programmi teises osas uurisid õpilased mikroskoobi all mulla koostist ja võrdlesid seda pinnakatte kui pinnase lähtekivimi erinevate ladestiste koostisega.

Õppekava “Kivimid ja Mineraalid” annab võimaluse läbi praktiliste tegevuste uurida kivimeid.

Õppeprogrammi käigus tutvutati erinevate vaatluste ja praktiliste tegevuste kaudu mineraalide ja kivimitega seotud põhitõdede ja uurimismeetoditega. Kuidas ja milliste geoloogiliste protsesside käigus kivimid ja mineraalid tekivad.

Meie kooli õpilastel oli võimalus harjutada oma kivi töötamist ja valmistamist ka Eestis ainulaadses kivitöökojas, mis on varustatud teemantsaagide, lihvimis- ja poleerimisseadmete ning kivide ettevalmistamise tööriistadega. Seda juhtis kiviõpikoja spetsialist Toomas Toom.