Projektid

Euroopa Sotsiaalfond


Sauga Põhikooli digitaalse õppevara täiendamine

Sauga Põhikool täiendas enda digitaalset õppevara perioodil 04.10.2022 - 30.06.2023  "Kaasaegse ning uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt" meetme "Mitmekesine ja kvaliteetne haridus digitaalse õppevaraga - IT-vahendid - 15.08.2022-03.10.2022" taotlusvooru raames. 

Projekti eesmärgiks on rikastada õpet uute IT õppevahenditega, õpilaste ja õpetajate digipädevuste arendamine. Soetatavad vahendid pakuvad lihtsat viisi praktilise õppe integreerimiseks klassiruumis. Projekti tulemusel tekib õpilastes huvi kiiresti areneva digimaailma vastu.

Soetati CNC-freespink, 3D printer ja laserlõikuspink, et mitmekesistada õpet ning kujundada õpe töömaailma vajadusele vastavaks. Vahendeid kasutatakse töö- ja tehnoloogiaõpetuse, informaatika ning ka kunstiõpetuse tundides. Lisaks lõimivad aineõpetajad vahendite kasutamist oma tundidesse.  

Õppevahenite ostu kaasrahastas Euroopa Sotsiaalfond 12 750 € ulatuses.

Sauga Põhikooli digitaalse õppevara täiendamine

Sauga Põhikool täiendas enda digitaalset õppevara perioodil 04.10.2022 - 30.06.2023  "Kaasaegse ning uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt" meetme "Mitmekesine ja kvaliteetne haridus digitaalse õppevaraga - IT-vahendid - 15.08.2022-03.10.2022" taotlusvooru raames. 

Projekti eesmärgiks on rikastada õpet uute IT õppevahenditega, õpilaste ja õpetajate digipädevuste arendamine. Soetatavad vahendid pakuvad lihtsat viisi praktilise õppe integreerimiseks klassiruumis. Projekti tulemusel tekib õpilastes huvi kiiresti areneva digimaailma vastu.

Soetati CNC-freespink, 3D printer ja laserlõikuspink, et mitmekesistada õpet ning kujundada õpe töömaailma vajadusele vastavaks. Vahendeid kasutatakse töö- ja tehnoloogiaõpetuse, informaatika ning ka kunstiõpetuse tundides. Lisaks lõimivad aineõpetajad vahendite kasutamist oma tundidesse.  

Õppevahenite ostu kaasrahastas Euroopa Sotsiaalfond 12 750 € ulatuses.