Võimla kodukord

SAUGA PÕHIKOOLI VÕIMLA KASUTAMISE KORD

1. Sauga Põhikoolis kasutatakse võimlat igal tööpäeval alates 8.40-15.15-ni. Puhkepäevadel ja koolivaheaegadel erigraafiku alusel.

2. Võimlasse minnakse koos õpetajaga.

3. Võimlas võib harjutada ainult sportlikes riietes ning puhastes, mittemääriva tallaga sportlikes vahetusjalatsites.

4. Kehalise kasvatuse tunni või ringitunni alustab ja lõpetab õpetaja.

5. Õpilastel on keelatud kasutada võimla ruume vahetunni ajal ilma õpetajata.

6. Võimlas on keelatud:
6.1. Suitsetada
6.2. Võtta kaasa jooke klaastaaras või muid kergesti purunevaid esemeid
6.3. Viibida suuskadega, lumelauaga, jalgrattaga, rulaga, uiskudega, rulluiskudega ning nende jaoks vaja minevate erijalanõudega või muu sportliku inventariga, mis ei ole seotud võimlas pakutava teenusega
6.4. Võtta kaasa koduloomi
6.5. Lõhkuda võimla inventari ja seadmeid.

7. Õpilane peab käituma viisakalt, hoidma puhtust, täitma erinevates ruumides ettenähtud kasutuskorda, jälgima käesolevat sisekorda ning tagama peale kasutamise ruumide korrashoiu.

8. Õpetajad ja kooli töötajad ei vastuta valveta jäänud isiklike esemete eest.