Sauga Põhikooli aasta õpetaja 2021

Sauga Põhikool hindas oma parimaks õpetajaks tänavusel õpetajate päeval õpetaja Eda Strandbergi.

Õpetaja Eda õpetab õpilastele inglise keelt 1. klassist alates. Koos tuleb õpetada nii eriti andekaid kui vähem edasijõudnuid. Õpetaja professionaalne juhendamine võimaldab õpilastel saavutada väga hea taseme inglise keeles ja valmistab neid ette eluks väljaspool kooli.

Tunnis valitseb alati vastastikuse toetuse ja vastastikuse abistamise õhkkond, austus üksteise vastu.

Õpetaja Eda on nõudlik ja järjekindel, samas on saavutanud õpilastega hea kontakti. 

Eda osaleb aktiivselt õppekavaarenduslikus töös, täiendab ennast pidevalt ja püüab kõiki teadmisi edasi anda kolleegidele ja õpilastele. 

Eda Strandberg on koolis õpilastele heaks eeskujuks. Ta on heaks kolleegiks kõikidele kaastöötajatele, huumorimeelne ning lahke ja vastutulelik. Oma tervislike eluviisidega nakatab õpilasi ja kolleege.