Robootikaring

Robootika ringi eesmärgiks on tõsta laste huvi matemaatika ja tehnika vastu juba varases koolieas ning toetada tehnikahuviliste laste arengut. Lastele suunatud robootikategevuses on üheks oluliseks väljundiks robootika kui interaktiivse vahendi kasutamine loogilise mõtlemise ja loovuse arendamisel. Tunnis õpitakse koos mehaanika ja programmeerimise põhitõdesid. Huviring on mõeldud neile, kes lisaks üldisele tehnikahuvile tahavad ise oma kätega midagi valmis ehitada.

Tundi kaasa võtta isiklik sülearvuti.

Registreerimisel vajame järgmisi andmeid: lapse ees- ja perekonnanimi, vanus, lapse telefoninumber, lapsevanema ees- ja perekonnanimi, telefoninumber.