Aprillikuu ürituste kokkuvõte

NALJAPÄEV

Aprillikuu algas lõbusalt. 2. aprillil tähistasime koolis naljapäeva. Õpilased lugesid humoorikaid anekdoote, lauldi naljalaule ja räägiti naljapäeva traditsioonist. 4.-9. klassid võistlesid omavahel ka erinevates tegevustes. Ülesanneteks oli näiteks suhtlus vaid küsimusi esitades ja anekdootide lavastamine. Vaata ka üritusest tehtud pilte.

Huvijuht Magdalena Donerstak

JÜRIPÄEV

Peatselt saabuvale jüripäevale pühendatud kooli traditsiooniline orienteerumisvõistlus toimus looduskaunis Valgerannas. Kooli juures ootas meid neli bussi ja nii sõidutati terve kool Valgeranda. Üheksal 4.-9. klassi segameeskonnal tuli kaardi abil leida üles kontrollpunktid, kus lahendati jüripäevaga seotud ülesandeid. Eraldi kategoorias startisid 1.-3. klassi lapsed. Ka nendel olid oma kontrollpunktid ja ülesanded, mis täita tuli. Võitjateks osutusid need, kel kõige parem kaardilugemisoskus, meeskonnavaim ning jooksukiirus. Võistlusrajad valmistas ette kehalise kasvatuse õpetaja Romet Mihkels. Pildid üritusest leiate siit. 

Eesti keele ja kirjanduse õpetaja Marika Hoolma

PLAYBACK

Kooli Playbackil ehk staaransamblite jäljendusvõistlusel osalesid kõik klassid. Žürii koosseisus direktor Arvo Tali, õpetaja Tiina Männik ja õpetaja Tiina Pärn hindasid võistlejate sarnasust originaalesitajaga, loovust ning esinemisjulgust. Konkurents oli väga tihe ja kõik esitused olid tunnustust väärt. Playbacki võitjad ja eripreemiad on üleval kooli kodulehel. Täname kõiki klasse ja klassijuhatajaid aktiivse osavõtu ja vahvate numbrite eest!

Huvijuht Magdalena Donerstak