Anname oma panuse noorsootöö edendamiseks

Eesti laste, noorte ja nende vanemate seas viiakse läbi  Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimisel teostatav uuring. Eesmärgiks on koostada ülevaade 2017. aastal noorsootöö tegevustes osalenud kuni 26-aastaste noorte rahulolust nende tegevustega ning selle alusel kavandada noorsootöö edasisi arenguid Eestis ja sellealaste tegevuste rahastamist.​ Küsitluse “Noored noorsootööst” põhjal soovitakse Eesti noortele pakkuda paremaid võimalusi huvitavaks tegevuseks. 

Küsimustikud on nii eesti kui vene keeles.

Kõik küsitlused leiate aadressilt http://noorteuuring.ut.ee
Uuringutulemuste esmased kokkuvõtted avaldatakse küsitluse veebilehel 2018. aasta algul.