Tunnijaotusplaan

I kooliaste

2015-2018

Kohustuslikud
tunnid

Lisatunnid

1. klass

2. klass

3. klass

Kokku

Eesti keel

19

 

5

8

6

19

Inglise keel

3

2

1

1

3

5

Matemaatika

10

2

3

4

5

12

Loodusõpetus

3

1

1

1

2

4

Inimeseõpetus

2

 

1

 

1

2

Muusika

6

 

2

2

2

6

Kunstiõpetus

4,5

 

1,5

1,5

1,5

4,5

Tööõpetus

4,5

 

1,5

1,5

1,5

4,5

Kehaline kasvatus

8

 

3

3

2

8

Valikaine

Arvutiõpetus

 

3

1

1

1

3

KOKKU

60

8

20

23

25

68

 

II kooliaste

2015-2018

Kohustuslikud
tunnid

Lisatunnid

4. klass

5. klass

6. klass

Kokku

Eesti keel

11

 

5

3

3

11

Kirjandus

4

   

2

2

4

Inglise keel

9

3

4

4

4

12

Vene keel

3

     

3

3

Matemaatika

13

2

5

5

5

15

Loodusõpetus

7

1

2

3

3

8

Inimeseõpetus

2

 

1

1

 

2

Ajalugu

3

1

 

2

2

4

Ühiskonnaõpetus

1

     

1

1

Muusika

4

 

2

1

1

4

Kunstiõpetus

3

 

1

1

1

3

Tööõpetus

5

 

1

2

2

5

Kehaline kasvatus

8

 

3

3

2

8

Valikaine

Arvutiõpetus

 

3

1

1

1

3

KOKKU

73

10

25

28

30

83

 

III kooliaste

2015-2018

Kohustuslikud
tunnid

Lisatunnid

7. klass

8. klass

9. klass

Kokku

Eesti keel ja kirjandus

12

 

4

4

4

12

Inglise keel

9

 

3

3

3

9

Vene keel

9

 

3

3

3

9

Matemaatika

13

2

5

5

5

15

Loodusõpetus

2

 

2

   

2

Geograafia

5

 

2

1

2

5

Bioloogia

5

 

1

2

2

5

Inimeseõpetus

2

 

1

1

 

2

Ajalugu

6

 

2

2

2

6

Ühiskonnaõpetus

2

   

1

1

2

Keemia

4

   

2

2

4

Füüsika

4

   

2

2

4

Muusika

3

 

1

1

1

3

Kunstiõpetus

3

 

1

1

1

3

Tööõpetus

5

1

2

2

2

6

Kehaline kasvatus

6

 

2

2

2

6

Valikaine

Arvutiõpetus

 

1

1

   

1

KOKKU

90

4

30

32

32

94