Traditsioonilised üritused

SEPTEMBER

Õppeaasta avaaktus
Spordipäev
Matkapäev
Õpilasomavalitsuse uute liikmete valimine

OKTOOBER

Õpetajatepäev
Sügisnäitus
Halloween

NOVEMBER

Hingedepäev
Mardipäev
Kadripäev

DETSEMBER

Advendihommikud
Väljasõidud 
Jõulupidu

JAANUAR

Fotograaf koolis

VEEBRUAR

Vastlapäev
Öö koolis
Sõbrapäev
Iseseisvuspäeva aktus

MÄRTS

Viisakuse päev
Emakeelepäev
Mini Playback Show

APRILL

Naljapäeva tähistamine
Kevadpühade üritused
Jüripäev

MAI

Emadepäeva kontsert
Kevadine spordipäev
Talgupäev
Klassiekskursioonid

JUUNI

Tutipidu
9. klassi lõpuaktus