Päevakava

SAUGA PÕHIKOOLI PÄEVAKAVA

8.00 avatakse koolimaja uksed

16.00 suletakse koolimaja

Tunnid:

  8.25 - 9.10       I tund

  9.10 - 9.20       vahetund

  9.20 - 10.05     II tund

  10.05 - 10.15   vahetund

  10.15 - 11.00   III tund

  11.00 - 11.20    I söögivahetund

  11.20 - 12.05   IV tund

  12.05 -12.25    II söögivahetund

  12.25 - 13.10   V tund

  13.10 - 13.20   vahetund

  13.20 - 14.05   VI tund

  14.05 - 14.15   vahetund

  14.15 - 15.00   VII tund

  15.00 - 15.05   vahetund

  15.05 - 15.50   VIII tund

Pikapäevarühm:

  12.25 - 13.10 õppimine, mängud, huviringides osalemine

  13.10 - 13.20 liikumine

  13.20 - 14.05 õppimine, mängud, huviringides osalemine

  14.05 - 14.15 söögivahetund

  14.15 - 15.00 õppimine, mängud, huviringides osalemine

  15.15 väljub koolibuss

Aula/võimla kasutamise ajad on kokkuleppel õpetajatega.

Arvutiklassi kasutamise ajad on kokkuleppel õpetajatega.

Õpetajate konsultatsioonide ajad ja ringid kehtestatakse eraldi käskkirjaga ja on avaldatud kodulehel.

ManusSuurus
Fail Pikapäevarühma tööplaan.docx13.92 KB