Kool muutuvas ajas

Sauga põhikool on haridusasutus, mis loob klassikalise ja tugeva üldhariduse kaudu tingimused tervete, haritud, kultuursete ja eetiliste väärtushinnangutega läbilöögivõimeliste noorte maailmakodanike kujunemiseks.

Sauga põhikooli ajalugu algas 1820. aastal, kui Sauga rendimõisa maadel Eametsa külas avati Sauga kirjutuskool. 1929. aastal ehitati Sauga vallavolikogu otsuse alusel uus koolimaja, see hävis aga 1936. aasta tulekahjus. 1938. aastal valminud Sauga uus koolihoone, mis tänaseni Sauga jõe maalilisel kaldal toimekat elu elab, oli omal ajal üks ilusamaid Eestimaa koolimaju. Kuigi nõukogude okupatsiooniperiood tõi haridusasutuse töökorraldusse palju muudatusi, ei katkenud õppetöö. Taasiseseisvumisajal hoogustus kooli ümbruse väljaehitamine: valmisid tenniseväljakud, jalgpallistaadion koos jooksuradadega ja võrkpalliväljak.

Tänapäevase ilme on koolimajale andnud 2004. aastal alanud ehitustööd. Õppetöö toimub renoveeritud õppeklassides, kus on internetiühendus ning tipptasemel infotehnoloogilised vahendid. IT-vahendite kasutamine õppetöös on üks kooli prioriteetsematest eesmärkidest. Kaunis looduskeskkonnas paiknev kool on kolmel korral pälvinud Euroopa keskkonnahariduse fondi rohelise lipu edu eest keskkonnaõpetuse juurutamisel.

Õppe- ja kasvatustöös seatud eesmärke toetab klassiväline elu: aastatega on välja kujunenud ja püsima jäänud paljud traditsioonid, tegutsevad huviringid. Meie kooli õpilased võtavad aktiivselt osa maakonna õpilasüritustest ning aineolümpiaadidest.

2008. aastast töötab kooli juures kaugõppeosakond, kus saavad põhihariduse omandada need õpilased, kelle haridustee on pooleli jäänud.