9. klassi külastus Pärnu muuseumisse

Kolmandal oktoobril käisime me kogu klassiga Pärnu muuseumis vaatamas näitust ,,Made in Pärnumaa”. See on Pärnumaa muuseumide koostööna valminud näitus. 

Seal räägiti meile Pärnu ajaloo- ja kultuurisündmustest, suurkujudest, leiutajatest ning tutvustati esemeid ja ütlusi. Saime teada palju uut ja põnevat Pärnu kohta. 

Näitus oli väga huvitav ja me kuulasime hoolega, sest peale seda anti meile lahendada ristsõna, kus olid küsimused Pärnu ajaloo kohta. Lahendamine oli kõigile jõukohane. 

Ristsõna oli hea lõpp meie muuseumikülastusele, kuna see võttis kogu uue info lühidalt kokku. Tänu sellele päevale saime oma kodukoha kohta teada palju uusi ja põnevaid fakte mida perele ja sõpradele edasi rääkida.

Eliisa Sein ja Emily Melissa Pilv
9. klassi õpilased