Õpilasesinduste õppepäev

Pärnumaa koolide õpilasesinduste liikmed kogunesid 7. novembril Sindi Gümnaasiumisse, et osaleda neile suunatud õppepäeval "Osalus kui kogukonna alustala II". Õpilased jagasid kogemusi, mida nad seni teinud on ja mõtteid, mida nad tulevikus veel teha sooviksid koolitaja Harald Lepiski juhtimisel. Huvijuhtidele toimus samal ajal Erik Orgu loeng eesmärkide püstitamisest ja tervislikust toitumisest. 

Piltide autorid Anni Tetsmann ja Urmas Saard. 

Pärnumaa huvijuhtide nõukogu esinaine Laine Ülemaante
Koolitaja Harald Lepisk