Eksamid 2018/2019

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 1) eesti keel (kirjalik) – 3. juuni 2019. a;
 2) matemaatika (kirjalik) – 10. juuni 2019. a;
 3) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2019. a;
 4) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2019. a.