COVID-19

03. maist võivad õppehoonetes viibida ainult 1.–4. ja 9. klasside õpilased ja hariduslike erivajadustega õppijad. 

Teiste klasside ning kutse- ja kõrgkoolide õppijad võivad koolis viibida ainult juhul, kui nad:

  • vajavad hariduslikke tugiteenuseid;
  • vajavad õpetaja hinnangul õpitulemuste saavutamiseks konsultatsioone;
  • sooritavad praktilist õpet, eksameid või teste või osalevad olümpiaadidel.

Siseruumides tuleb kanda maski ning tagada desinfitseerimisnõuete täitmine. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

Õpperuumides tuleb kõiki tegevusi läbi viies tagada hajutatus ning vältida klasside vahelisi kokkupuuteid. Väljaspool õpperuumi võivad koos viibida ja liikuda kuni kaks inimest, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada.

 

Kallid lapsevanemad!

Palun siseneda koolimajja ainult siis, kui

  • olete eelnevalt kohtumise kokku leppinud
  • kannate maski/visiiri

Aitäh!

 

Koolide ja lasteaedade käitumise põhiprintsiibid:

1. Haige laps, õpilane ja õpetaja püsib kodus.

2. Suurt tähelepanu pööratakse käte hügieenile.

3. Suuri kogunemisi ja üritusi ei korraldata.

 

I Üldise tervisega seotud probleemid

1.Väikse nohu-köha ja gripiviiruse korral tuleb püsida kodus, sest ka muid viiruseid ei tohi kooli/kollektiivi viia.

2.Lapse võib kooli lubada, kui laps on tunnistatud terveks või tal puuduvad haiguse sümptomid. 

3.Kooli naastes ei ole vaja esitada tõendit, sest perearst tõendeid ei väljasta.

4. Kui lapsel on nähtavad respiratoorsete haiguste sümptomid, on koolil õigus laps õppetööst eemaldada (paluda lapsevanemal laps koju viia). 

5. 100% pole väidetud, et lastelt haigus edasi ei levi, lapsed põevad haigust lihtsalt väiksemate sümptomitega. Kui lapsel on sümptomid, siis on oht olemas.

6. Lapsevanem, kes saabub riskiriigist ja on haigustunnusteta ja talle kehtib eneseisolatsiooni nõue ning ta ei tohi lahkuda oma elukohast, kuid eneseisolatsioonis olles, ei ole ta eemal enda perekonnast, siis ei ole õigust ka selle perekonna lapsi koolist koju jätta. Kui lapsevanema test osutub positiivseks, siis on selleks õigus.

Terviseameti leht - https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus