Arvutiklassi kodukord

Arvutite kasutamise head tavad Sauga Põhikoolis

Sauga Põhikooli arvutid on Sinu käsutuses eelkõige selleks, et anda võimalus arvutite kasutamiseks ja tundmaõppimiseks ning enese täiendamiseks.

1. Reeglid:

1.1. Arvutit võib kasutada ainult oma kasutajanime all.
1.2. Ei tohi oma parooli teistele edasi anda. Elektronkirjadele ei tohi panna vale saatja nime ega aadressi. Oma faile tuleb hoida oma kodukataloogis.
Töö käigus võib kasutada ka ajutiste failide katalooge, aga töö lõpetamisel tuleb need ise ära kustutada. Väljaspool kodukataloogi olevad failid võidakse kustutada ette hoiatamata.
1.3. Kasutajate kodukataloogid asuvad serveri kettal (Z:). Igaühe jaoks on seal ruumi maksimaalselt 10Mb (see number võib muutuda) ja sellest kinni pidamist tuleb endal jälgida.
1.4. Printimine on tasuline.
1.5. Teiste kasutajate õigust tööle ja isiklikule elule tuleb austada. Klassis on VAIKUS! Kui töö nõuab suhtlemist, siis tehakse seda teisi segamata. Sama kehtib asjatu suhtlemiskäskude ning elektronkirjade saatmise kohta. Teiste failide ja elektronkirjade lugemine, muutmine ja kustutamine ei kuulu hea tava juurde, isegi kui see on võimalik.
1.6. Arvutid on Sauga Põhikoolis sisukaks tegutsemiseks. Mistahes pornograafilise sisuga www-lehekülgede külastamine, failide tõmbamine, jututubades “istumine” ja arvutimängude mängimine on keelatud.
1.7.  Arvutiklass pole koht söömiseks, joomiseks ja läbustamiseks.
1.8. Enda järel tuleb töökoht korrastada. Arvuti tagant tõustes vaata, et:
1.8.1. Oled välja loginud ja ekraanil on sama pilt kui Sinu tulles.
1.8.2. Viimane kasutaja logib ennast välja nii, et arvuti saab sulgeda.
1.8.3. Sinu töölaua ümbruses pole rämpsu.
1.8.4. Tool on töölaua alla lükatud.
1.9. Vabade kohtade puudumisel on madalama prioriteediga kasutaja kohustatud loovutama koha kõrgema prioriteediga kasutajale. (Loe: Prioriteedid) Ühiste arvutiresursside (serverite protsessoriaeg ja mälu, kettaruum, Interneti ühendus) kasutamisse tuleb suhtuda mõistlikult.  Enne iga faili tõmbamist Internetist mõtle kas Sul on seda tõesti vaja, kas seda saaks sõbra käest, kes on ta juba kohale tõmmanud, kas seda saaks Eesti serveritest. On keelatud hoida, levitada ja kasutada illegaalset tarkvara.
1.10. Keelatud on arvutivõrkude ja operatsioonisüsteemide turvaaukude otsimine ja kasutamine.
1.11. Täiendavate juurdepääsuõiguste ja privileegide saamiseks, teiste paroolide püüdmine mistahes moel, Sauga Põhikooli arvutite kasutamine teiste arvutisüsteemide kräkkimiseks, kräkkimise softi (crack, satan jne) omamine mistahes ettekäändel. Keelatud on igasugune arvutisüsteemi muutmine või süsteemi töö tahtlik häirimine, nagu riistvara kokku- ja lahtiühendamine, ümber paigutamine, sisse-välja lülitamine ja reset-i (mõjuva põhjuseta) tegemine, operatsioonisüsteemi failide muutmine ning kustutamine jne.
1.12. Igale õpilasele on kinnistatud oma töökoht arvuti taga.
1.13. Töö lõpetamisel tuleb arvuti tööaknad sulgeda, terminali (arvutit) välja lülitada ei tohi.

2. Prioriteedid:

2.1. Tunniplaanijärgne õppetöö. Eelnevalt registreeritud kasutamine
2.2. Tunniplaaniväline õppetöö (mõne õppeaine kohustuslik töö)
2.3. Kooliga ja muude kohalike projektidega seotud materjalide ettevalmistamine
2.4. Elektronposti ja WWW kasutamine
2.5. Muu (toodud kahanevas järjestuses)

3. Karistused korrast mitte kinni pidamise eest:

3.1. Hoiatus
3.2. Kasutajanime sulgemine nädalaks – igaveseks
3.3. Teatamine direktsioonile seisukohavõtuks

Kasutajad, kes arvutisüsteemi väära kasutamisega kahjustavad kooli vara või tekitavad lisakulutusi (teenindajate lisatöö aeg, väljakutsed väljaspool põhitöö aega), hüvitavad tekitatud kahju koolile poolte kokkuleppel.