Õppekavad

ManusSuurus
Sauga Põhikooli õppekava.pdf950.83 KB
Ajalugu319.74 KB
Bioloogia437.53 KB
Eesti keel992.18 KB
Füüsika ja keemia582.31 KB
Geograafia532.71 KB
Inimeseõpetus1.01 MB
Informaatika602.02 KB
Kehaline kasvatus380.42 KB
Kunstiõpetus601.63 KB
Käsitöö ja kodundus420.33 KB
Loodusõpetus466.44 KB
Matemaatika714.9 KB
Muusikaõpetus475.96 KB
Tööõpetus409.42 KB
Võõrkeeled824.5 KB
Ühiskonnaõpetus223.08 KB
Loovtööde läbiviimise kord260.69 KB