Õpilasesindus

Sauga Põhikooli õpilasomavalitsuse liikmed 2019/2020

4. klass - 

5. klass - 

6. klass - 

7. klass - 

8. klass - 

9. klass -