Õpilasesindus

Sauga Põhikooli õpilasomavalitsuse liikmed 2021/2022

Hanna-Liisa Hein

Liisi Hunt

Carol-Liina Lepik

Marcus Pürg

Johanna Türnpu

Eliise Ellik

Richard Müller

Ranno Peet

Henri Viotti

Marin Tiits

Stig Airon Jaakson

Mirabel Chrystelle Jaakson

Kristella Kajamäe

Sandra Sünt